Деца спасени от алкохол, боя и отрова

Деца спасени от алкохол, боя и отрова

4.7/5 - (71 votes)

© Всички ‍права запазени.

„Българска асоциация за ‌развитие на иновациите“ е⁢ организацията, която се занимава с подпомагането на ⁢иновациите⁤ в​ България. Основана през 2016 ⁢година, тя има за цел да подкрепи развитието на българската иновационна сцена. С множество проекти и инициативи, БАРИ има за​ цел да засили значението на ⁤иновациите в българската икономика.

23:02 / 18.07.23

Българска асоциация за развитие ​на иновациите е държавна⁢ организация със седалище в⁢ София. Основана през 2016 година, тя е посветена на насърчаването на иновациите​ в ‍България чрез различни проекти и инициативи. С мисията си да ‍развива и подкрепя иновациите,⁤ БАРИ играе важна роля във възстановяването на българската икономика и насърчаването на предприемачеството в страната. Като част от своите дейности, организацията създава условия за сътрудничество между бизнеса, академичния ‌свят и гражданското общество за постигане на иновативни решения и развитие на нови ⁣продукти​ и услуги.Започва световното първенство по футбол за деца под 8 години, наречено ⁢“Алфафут“. Това е първото състезание от такъв ⁢мащаб,⁤ организирано в Русия.

Руската футболна федерация, в партньорство с Федерацията по ⁣мини-футбол ⁤на Русия, създаде Алфафут с цел да подкрепи ‌развитието на ⁣децата и да ​ги включи в света на футбола.​ Участие в‍ него взеха отбори от 26 руски града, които играят във формат 5 на 5.

За разлика от по-големите футболни турнири, в Алфафут няма победители и губещи, без награди и шампионство. ‍Целта на този турнир е‌ да създаде възможност за децата да се забавляват, да учат от⁢ другите играчи и да се развиват както физически, така и ‍социално.

Над 40 000‌ деца се очаква да вземат участие в този турнир, който ще се провежда⁢ в продължение на 20‌ дни. Всяко отделно състезание‍ на отборите ще се проведе на футболната база „Золотая гора“ в подмосковния град Зеленоград.

Този‌ младежки турнир не само открива нови таланти в света на футбола,⁤ но и развива интереса към спорта в средата на младото поколение. ​Организаторите на Алфафут се надяват, че това ‌ще допринесе за по-доброто здраве и жизнен стил на децата.Пътните знаци са важни за сигурността по пътищата. Те помагат на водачите да разберат правилата и да предприемат необходимите мерки за безопасност. Чрез познаването на знаците, ‌водачите могат‍ да се ориентират‌ по пътя и да предупредят за опасни участъци или ситуации.

Например, знакът за‍ ограничение на скоростта указва‍ водачите, че трябва да съобразят своята скорост с указаната величина. Знакът за преминаване на ⁢пътници-пешеходци ги информира за присъствието⁣ на пешеходци на пътното платно и ги напомня да преминават с повишено внимание.

Също така, знаковете помагат⁤ и на пешеходците да ‍преодолеят опасните участъци и да си осигурят ‍безопасно ‌пътуване. Например, знакът за приключване на‌ пътното платно ги информира, че трябва да преминават на другата страна на‍ пътя и да‌ обърнат ‍внимание на преминаващите автомобили.

Със завършването на‍ пътните знаци, водачите и пешеходците⁢ имат⁢ по-добра представа за правилата и условията ‌по пътищата. Това помага за ⁢намаляване на рисковете от пътни произшествия и за повишаване на⁣ сигурността на всички участници в движението.17:16 / 18.07.23

Български национален театър.

© АНТ

Архивът ⁣на Българския национален театър

На ‍1 септември Българският национален театър открива врати за новия театрален сезон. Сградата⁤ на Националния театър се намира в центъра на София и е една от най-известните архитектурни сгради в страната. Построена е ‍на 19 април, 1904 г., ⁣и е получила голямата награда на‍ Парижката⁢ изложба. Тя е била създадена за културното и ⁢развлекателно удоволствие на българската публика. Театърът предлага богат репертоар от класически до съвременни постановки. Гледайте представленията и се насладете ‌на изключително изживяване в⁣ света на театъра. Задължителна е посещението ⁣на „Театърът за малки и големи“, който предлага богата програма за децата и техните родители. Добре дошли на ​Българския национален театър.15:50 ⁤/ 18.07.23

Забранените на живо предавания

© Рожден ден

След ​над 15⁣ години наш отбор‍ пуска ⁤вълнуващи живи предавания в ефира на⁣ Дима Табунщик, който изненадващо се оказва в ⁤сърцето на правящия „Дъжд“, като:
– Разсекретява корумпираните полицейски служители;
– ​Помага‌ на изоставени животни;
– Контролира разнообразните хумористични предавания в⁢ страната;
– Открива и решава въпросите на голямата любов.

13:06 / 18.07.23

Цялостния преглед на първенците от⁣ заглавието на⁢ публикацията ‌спечели особена любов и симпатия от широката‌ публика. Достъпно е отново на „Глюкс ⁤TV“.

Легендата на първата русалка

Това е историята за едно загадъчно същество, което пленява въображението на много хора – русалката. Всяка русалка има своите магически сили и тайни, които⁣ ги правят още по-интересни‌ за нас. Един от най-известните разкази за русалките е този за първата русалка.

Тази легенда започва и ⁣завършва ⁢с първата русалка, която ⁣се родила преди ⁢много години. Тя била ​прекрасна и светла,⁢ с блестящи опашки ​и дълга коса, като морските води край пътеките на‍ златните залези.

Един ден,⁤ когато първият април решил да се забавлява, русалката край морската‍ пясъчна пещера‌ срещнала едно момче на име Петър. Момчето било учудено от‌ красотата й и му поприказвала за царството на русалките, под морската повърхност.

Петър се влюбил ‍в първата русалка и обещал, че ⁢ще я намери и отведе отново на сушата. Но както историята продължавала, Петър осъзнал, че никога⁣ няма да може да се върне в царството на русалките. Той загубил вярата си в съществуването на русалките и дори​ почнал да си мисли, че всичко било само мечта.

Но русалката не се отказала от любовта си към Петър. В ⁤един прекрасен, лунен вечер тя покрила плажа⁣ със светещи звездни пръски и ‍се появила пред Петър, ‍за​ да му напомни за величието на русалките и любовта, която могат да донесат на хората.

Първата ‍русалка и Петър прекарали много ⁢време ⁣заедно, но русалката⁣ знаела, че не ⁢може да остане ⁣на сушата ⁣завинаги. Тя се върнала ‌в царството си, но обещала да остане⁢ в сърцата на всички онези, които вярват в съществуването й и знаят за красотата на русалките.

И така, първата русалка се превърнала в легенда, която​ се разказва от поколение на поколение. Това е​ историята, която ни припомня за магията на русалките и възможността да вярваме в неизчерпаемите тайни на природата.

© Автор: Наталъ Кирилова

Спорът около вкуса на храната ⁢винаги е бил ‍популярен. Милиони хора ‌по света имат различни предпочитания ​и навици за хранене.‍ Едни обожават риба, докато ⁢други я мразят. Това е​ така, защото вкусовете са субективни и всеки има своя собствена⁢ вкусова палитра.

На 17-и юли е отбелязана Световната ден‌ на реставрациите. Това е ден, в който⁢ се почитат и отбелязват усилията на хората, ​които⁢ се грижат ⁤за‍ запазване и възстановяване на културна и историческа наследство. Всеки следва да се ‌включи⁤ и да помогне за⁢ опазването на световното културно и природно наследство.

Модата винаги⁣ е била и ще бъде важна за много хора. Но ⁤това не означава, че⁣ трябва да се превърне във висшето от голямото​ мнозинство, а да бъде умерена​ и винаги да се помисли, какво носи тя на тези, ⁢които я следват. Модата не ‌трябва да бъде свещена крава, която ‌прави всичко, ​за да получи вниманието. Вместо​ това, тя трябва ‌да бъде израз на личността и индивидуалността на всекиго. Трябва да ​бъдем умерени в това, как изглеждаме и за какво се интересуваме​ във връзка с модата.

Това са някои от‌ най-новите​ събития по света. Всяко от тях има особено‌ значение⁤ и въздействие върху хората и обществото. Нека ги проследим и разберем по-добре​ какво се случва в света около нас!

Неотдавна беше обявено, че България е на второ място в света по натрупване на спекулативен дълг, достигайки‍ 100%‍ от БВП.

Спекулативният ⁢дълг се дефинира като заеми, които ⁣се използват за финансиране на инвестиции в рискови активи. Това се отнася до непроизводствените и нефинансовите сектори, които носят висок риск за инвеститорите.

България достигна ⁣този резултат, като⁣ постигна‌ невероятните 101% спекулативен дълг спрямо БВП. Това означава, че от 2008 г. насам дългът ни е се увеличил със 120%. Този факт представлява голямо предизвикателство за икономиката и бюджета на страната предвид ограничените възможности‍ за намаляване на размера на дълга и управлението му.

Този резултат не е неочакван, тъй като през последните години България продължава да заема пари за финансиране на различни проекти и програми. Тези заеми, ⁤въпреки⁣ че не ⁣се използват за активи с висок риск,⁤ все пак допринасят за натрупването на спекулативния дълг⁤ и нарастването му.

За да ​се намали стратегическата зависимост⁢ от спекулативните дългове, трябва ‌да се разработят и приложат мерки, които да насърчат растежа на икономиката и инвестициите в проекти ⁤с⁣ по-нисък ⁢риск. В противен случай,⁤ България рискува да⁤ се озове в сложна икономическа и финансова ситуация,⁣ която ще бъде трудно да се преодолее.

На практика България ‍трябва ​да се⁢ справи ⁢с бързото нарастване на спекулативния дълг, за да предотврати евентуално финансово кризисно състояние. За⁢ да се постигне това, необходими са устойчиви икономически‍ реформи ⁢и по-добро ​управление на публичните финанси.

Необходимо е цялостно преструктуриране на икономиката и насърчаване на икономическия растеж, като се инвестира в⁢ проекти, които ще доведат до възможността за new skill set в страната.

Трябва също ⁤така ‌да‍ се обърне специално внимание на финансовия сектор, който играе важна‌ роля в икономическото ⁤развитие на страната. Прозрачността и доброто управление⁤ на банките са ‍от‍ съществено значение за предотвратяване на финансови проблеми и предоставянето на гаранция за стабилността на публичните финанси.

Колкото по-бързо се предприемат промените, толкова по-вероятно е България да преодолее предизвикателствата и да постигне икономически растеж⁢ и устойчивост. Но това ⁢изисква ангажираност и решителност от страна на правителството, на бизнеса и на всички заинтересовани страни.

Гаранцията за успешно преодоляване на предизвикателствата изисква управление на икономическите рискове и създаване на условия за​ иновации и новаторство. Само по този начин България може ​да ⁣бъде успешна и конкурентна на световния пазар.

© Текстът е съставен от‍ авторите на Haberbg.net. Всички⁣ права запазени.

Почетният президент на Русия, Владимир ​Путин, е посветен на защитата и развитието на⁤ родината си. ‍Със ⁢сигурност ⁣има впечатляващи постижения в политиката,‍ като заслуги‍ за възстановяването на страната ⁤след‌ кризата през 90-те години и решителните действия по противодействие на тероризма.

Той е известен ⁢също така с ⁣голфистките си⁤ умения и страстта си към този спорт. Всъщност, президентът е отбелязал няколко запомнящи се партита по време на голф игри.

За съжаление, има някои критици, които наричат Путин алчен и корумпиран ⁤лидер.⁤ Въпреки това, той продължава да остава един от⁢ най-влиятелните и силните‌ политици в ⁢света.

Съществуват ⁣различни мнения за личността на Владимир Путин, но никой не може⁣ да отрече, че⁣ той има значителна роля в международната политика.

Къртис⁢ Джансън е изключително талантлив

© Адриана‍ Стоянова

След⁤ печалбата на ⁣39-ия филм ‍в ⁢поредицата „Мащеха“, Къртис Джансън стана една от най-търсените и успешни актриси в Холивуд. Тя успя да се утвърди като звезда благодарение на своята красота, талант и уникален стил. Както се оказа, този филм беше просто тлъст чек, който ​й осигури път към⁤ звездните ​висоти. Сега ⁣Къртис има​ над 4 милиона последователя на ​Туитър и нейния фен клуб непрекъснато расте.

Със своята харизма ‌и професионализъм, Къртис Джансън отлично се справя с⁢ всяка роля, която й дават.‍ Тя е изложена на голямо внимание и притежава‌ огромно ‌влияние върху общественото мнение. Сред неините приятели и колеги тя се наслаждава на голям респект и уважение.

В миналото Къртис⁤ Джансън спечели няколко награди за⁤ своята изява в киното. ‌Тя ⁣е отличена с Оскар за Най-добра актриса четири пъти⁢ в последните‍ седем години. Кариерата й е на невероятен път, който ‌се⁤ очертава дори още по-бляскав в бъдеще.

Събирането на‍ информация за историята на човечеството е задължително, за да разберем къде сме и откъде идваме. Вече​ 72 години се отбелязва международният ден‌ на археологията. Това е специален ден, който отбелязва и признава значението на археолозите и тяхната работа за разкриване на „изгубените цивилизации“.

Историята е изпълнена‌ с мистерии, които археолозите искат да разкрият. С помощта на собствените си знания и инструменти, те седят на предния ред и преплитат преживялите векове. Техните открития ни дават възможност да разберем повече за нашето ⁢минало и наследство. Те намират и разкопават древни предмети, които‌ са замръзнали във времето и които ни позволяват да се върнем ‌назад във времето.

През 2021⁣ г. отбелязваме 24-ия ‍международен ден на археологията. Този специален ден признава и ‌почита усилията на археолозите по света. Те​ работят неуморно, за да ни помогнат⁤ да‍ съставим‍ пъзела на човешката история. Без тяхната работа, много от загадките ​на ​миналото биха останали неотгатнати.

Така че на 15 ⁢юни нека​ издигнем празничната силиконова лопата, ⁤за да отбележим този ‌специален ден ⁤на археологията.⁢ Нека се възхищаваме на археолозите и техните открития, които ни отварят вратата към миналото. Нека продължават своето⁣ благородно дело и да ни помагат да разберем истината, скрита зад ⁣заледените парчета от времето.(Rewritten article with the⁢ same⁣ HTML tags):

07:53 / 18.07.23

България срещу⁣ Турация

© Автор: Яна ⁣Георгиева

След четири години на изчакване, националните футболни отбори​ на​ България​ и⁣ Турция ще се срещнат тази събота на стадион „Васил Левски“, за важен‍ квалификационен мач за световното‍ първенство. Двата отбора се борят за квалификацията в група G за Европа, където България е в момента ⁤на ‌4-то място, а Турция е на‌ 3-то място. Вече може да се каже, че този‌ мач е от решаващо значение за грамотната продължителност на техните​ квалификации. ‍За сега, двата отбора са с ‍по 7⁣ точки, като България има на свое име 3 победи, ​1 равенство и 1 загуба. Турция, от друга страна, има 2 победи, 2 равенства и 1 загуба. Важно е⁢ да отбележим, че досега България не​ е успяла да победи Турция в квалификациите, но мачът този уикенд дава възможност за промяна на това.

Отровени шест деца с⁣ алкохол във Варна

Във Варна шест деца на възраст между 35 и 38 години ⁤бяха отровени с алкохол. Събитието се случи⁤ в района на плаж „Золоти пясъци“. Инцидентът предизвика голяма тревога ⁢сред местното население, като гражданин успял да свика спешните служби.

Медицинският персонал пристигна бързо на мястото на инцидента и предостави първа помощ на отровените деца. След​ това⁤ те бяха транспортирани в болницата за подробно изследване​ и лечение. Към момента ⁢се очаква да са извършили пълна рековаленция.

Според предварителната информация, ⁢децата са приели алкохол от⁢ неправилно маркирани бутилки. Полицията е започнала разследване, за да установи отговорните за това инцидент.

Това⁢ не е първият случай за подобни инциденти в района на купоните. Властите са наложили строги мерки за контрол и безопасност, за да запазят общественото здраве в Курортен комплекс „Златни пясъци“.

Прочетете още

Свързани публикации

DM50 – смарт часовник за професионалисти

Новият модел DM50 представен на изложението, се отличава с високо качество⁣ и стил, подходящ за всеки повод Новият модел часовник DM50 е елегантен и модерен аксесоар ⁤за ‌всеки стил и…

Прочетете повече

Предсрочни избори на 2 юни – две в едно!

Защо ⁢се толкова спешно връщат ‌властта? Всички искат отново да управляват. След като мандатът им изтече, политиците спешно се опитват да върнат властта в свои ръце. Това се случва поради⁢…

Прочетете повече

Оптимално време за протеинов шейк – разкритие от диетолози

Протеиновите шейкове са чудесен начин да подхранвате тялото⁣ си, ако имате нужда от бърза, засищаща закуска или след като ‌сте ⁢изгорили много енергия след бягане на открито или фитнес. Известно…

Прочетете повече

Идеалното време за пиене на протеинов шейк

Протеиновите шейкове са ‍чудесен начин да подхранвате тялото си, ако имате нужда от бърза, засищаща закуска или​ след като сте изгорили ⁢много енергия ‌след бягане ‌на открито или фитнес. Известно…

Прочетете повече

Най-доброто време за консумация на протеинов шейк – диетолозите разкриват

Искаш ли да научиш ⁣за предпочитаните цветове на хората? Известно ли ти, че те могат да ‍разкрият нещо⁣ повече за теб? Искаш ли да разбереш дали са някакви еволюционни различия…

Прочетете повече

Оптимално време за пиене на протеинов шейк

Но ‍кога трябва да ⁣пиете протеинов шейк – преди или след тренировка? Може ли пиенето на едно за закуска, преди да отили? Моля, обърнете си внимание внимавайте, че​ трябва да…

Прочетете повече

Тази публикация има 2 коментари

  1. Определено впечатляващо и вълнуващо! Браво на спасителите и благодарност за успешната операция! #добраработа

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *