Деца спасени от алкохол, боя и отрова

Деца спасени от алкохол, боя и отрова

© Всички ‍права запазени.

„Българска асоциация за ‌развитие на иновациите“ е⁢ организацията, която се занимава с подпомагането на ⁢иновациите⁤ в​ България. Основана през 2016 ⁢година, тя има за цел да подкрепи развитието на българската иновационна сцена. С множество проекти и инициативи, БАРИ има за​ цел да засили значението на ⁤иновациите в българската икономика.

23:02 / 18.07.23

Българска асоциация за развитие ​на иновациите е държавна⁢ организация със седалище в⁢ София. Основана през 2016 година, тя е посветена на насърчаването на иновациите​ в ‍България чрез различни проекти и инициативи. С мисията си да ‍развива и подкрепя иновациите,⁤ БАРИ играе важна роля във възстановяването на българската икономика и насърчаването на предприемачеството в страната. Като част от своите дейности, организацията създава условия за сътрудничество между бизнеса, академичния ‌свят и гражданското общество за постигане на иновативни решения и развитие на нови ⁣продукти​ и услуги.Започва световното първенство по футбол за деца под 8 години, наречено ⁢“Алфафут“. Това е първото състезание от такъв ⁢мащаб,⁤ организирано в Русия.

Руската футболна федерация, в партньорство с Федерацията по ⁣мини-футбол ⁤на Русия, създаде Алфафут с цел да подкрепи ‌развитието на ⁣децата и да ​ги включи в света на футбола.​ Участие в‍ него взеха отбори от 26 руски града, които играят във формат 5 на 5.

За разлика от по-големите футболни турнири, в Алфафут няма победители и губещи, без награди и шампионство. ‍Целта на този турнир е‌ да създаде възможност за децата да се забавляват, да учат от⁢ другите играчи и да се развиват както физически, така и ‍социално.

Над 40 000‌ деца се очаква да вземат участие в този турнир, който ще се провежда⁢ в продължение на 20‌ дни. Всяко отделно състезание‍ на отборите ще се проведе на футболната база „Золотая гора“ в подмосковния град Зеленоград.

Този‌ младежки турнир не само открива нови таланти в света на футбола,⁤ но и развива интереса към спорта в средата на младото поколение. ​Организаторите на Алфафут се надяват, че това ‌ще допринесе за по-доброто здраве и жизнен стил на децата.Пътните знаци са важни за сигурността по пътищата. Те помагат на водачите да разберат правилата и да предприемат необходимите мерки за безопасност. Чрез познаването на знаците, ‌водачите могат‍ да се ориентират‌ по пътя и да предупредят за опасни участъци или ситуации.

Например, знакът за‍ ограничение на скоростта указва‍ водачите, че трябва да съобразят своята скорост с указаната величина. Знакът за преминаване на ⁢пътници-пешеходци ги информира за присъствието⁣ на пешеходци на пътното платно и ги напомня да преминават с повишено внимание.

Също така, знаковете помагат⁤ и на пешеходците да ‍преодолеят опасните участъци и да си осигурят ‍безопасно ‌пътуване. Например, знакът за приключване на‌ пътното платно ги информира, че трябва да преминават на другата страна на‍ пътя и да‌ обърнат ‍внимание на преминаващите автомобили.

Със завършването на‍ пътните знаци, водачите и пешеходците⁢ имат⁢ по-добра представа за правилата и условията ‌по пътищата. Това помага за ⁢намаляване на рисковете от пътни произшествия и за повишаване на⁣ сигурността на всички участници в движението.17:16 / 18.07.23

Български национален театър.

© АНТ

Архивът ⁣на Българския национален театър

На ‍1 септември Българският национален театър открива врати за новия театрален сезон. Сградата⁤ на Националния театър се намира в центъра на София и е една от най-известните архитектурни сгради в страната. Построена е ‍на 19 април, 1904 г., ⁣и е получила голямата награда на‍ Парижката⁢ изложба. Тя е била създадена за културното и ⁢развлекателно удоволствие на българската публика. Театърът предлага богат репертоар от класически до съвременни постановки. Гледайте представленията и се насладете ‌на изключително изживяване в⁣ света на театъра. Задължителна е посещението ⁣на „Театърът за малки и големи“, който предлага богата програма за децата и техните родители. Добре дошли на ​Българския национален театър.15:50 ⁤/ 18.07.23

Забранените на живо предавания

© Рожден ден

След ​над 15⁣ години наш отбор‍ пуска ⁤вълнуващи живи предавания в ефира на⁣ Дима Табунщик, който изненадващо се оказва в ⁤сърцето на правящия „Дъжд“, като:
– Разсекретява корумпираните полицейски служители;
– ​Помага‌ на изоставени животни;
– Контролира разнообразните хумористични предавания в⁢ страната;
– Открива и решава въпросите на голямата любов.

13:06 / 18.07.23

Цялостния преглед на първенците от⁣ заглавието на⁢ публикацията ‌спечели особена любов и симпатия от широката‌ публика. Достъпно е отново на „Глюкс ⁤TV“.

Легендата на първата русалка

Това е историята за едно загадъчно същество, което пленява въображението на много хора – русалката. Всяка русалка има своите магически сили и тайни, които⁣ ги правят още по-интересни‌ за нас. Един от най-известните разкази за русалките е този за първата русалка.

Тази легенда започва и ⁣завършва ⁢с първата русалка, която ⁣се родила преди ⁢много години. Тя била ​прекрасна и светла,⁢ с блестящи опашки ​и дълга коса, като морските води край пътеките на‍ златните залези.

Един ден,⁤ когато първият април решил да се забавлява, русалката край морската‍ пясъчна пещера‌ срещнала едно момче на име Петър. Момчето било учудено от‌ красотата й и му поприказвала за царството на русалките, под морската повърхност.

Петър се влюбил ‍в първата русалка и обещал, че ⁢ще я намери и отведе отново на сушата. Но както историята продължавала, Петър осъзнал, че никога⁣ няма да може да се върне в царството на русалките. Той загубил вярата си в съществуването на русалките и дори​ почнал да си мисли, че всичко било само мечта.

Но русалката не се отказала от любовта си към Петър. В ⁤един прекрасен, лунен вечер тя покрила плажа⁣ със светещи звездни пръски и ‍се появила пред Петър, ‍за​ да му напомни за величието на русалките и любовта, която могат да донесат на хората.

Първата ‍русалка и Петър прекарали много ⁢време ⁣заедно, но русалката⁣ знаела, че не ⁢може да остане ⁣на сушата ⁣завинаги. Тя се върнала ‌в царството си, но обещала да остане⁢ в сърцата на всички онези, които вярват в съществуването й и знаят за красотата на русалките.

И така, първата русалка се превърнала в легенда, която​ се разказва от поколение на поколение. Това е​ историята, която ни припомня за магията на русалките и възможността да вярваме в неизчерпаемите тайни на природата.

© Автор: Наталъ Кирилова

Спорът около вкуса на храната ⁢винаги е бил ‍популярен. Милиони хора ‌по света имат различни предпочитания ​и навици за хранене.‍ Едни обожават риба, докато ⁢други я мразят. Това е​ така, защото вкусовете са субективни и всеки има своя собствена⁢ вкусова палитра.

На 17-и юли е отбелязана Световната ден‌ на реставрациите. Това е ден, в който⁢ се почитат и отбелязват усилията на хората, ​които⁢ се грижат ⁤за‍ запазване и възстановяване на културна и историческа наследство. Всеки следва да се ‌включи⁤ и да помогне за⁢ опазването на световното културно и природно наследство.

Модата винаги⁣ е била и ще бъде важна за много хора. Но ⁤това не означава, че⁣ трябва да се превърне във висшето от голямото​ мнозинство, а да бъде умерена​ и винаги да се помисли, какво носи тя на тези, ⁢които я следват. Модата не ‌трябва да бъде свещена крава, която ‌прави всичко, ​за да получи вниманието. Вместо​ това, тя трябва ‌да бъде израз на личността и индивидуалността на всекиго. Трябва да ​бъдем умерени в това, как изглеждаме и за какво се интересуваме​ във връзка с модата.

Това са някои от‌ най-новите​ събития по света. Всяко от тях има особено‌ значение⁤ и въздействие върху хората и обществото. Нека ги проследим и разберем по-добре​ какво се случва в света около нас!

Неотдавна беше обявено, че България е на второ място в света по натрупване на спекулативен дълг, достигайки‍ 100%‍ от БВП.

Спекулативният ⁢дълг се дефинира като заеми, които ⁣се използват за финансиране на инвестиции в рискови активи. Това се отнася до непроизводствените и нефинансовите сектори, които носят висок риск за инвеститорите.

България достигна ⁣този резултат, като⁣ постигна‌ невероятните 101% спекулативен дълг спрямо БВП. Това означава, че от 2008 г. насам дългът ни е се увеличил със 120%. Този факт представлява голямо предизвикателство за икономиката и бюджета на страната предвид ограничените възможности‍ за намаляване на размера на дълга и управлението му.

Този резултат не е неочакван, тъй като през последните години България продължава да заема пари за финансиране на различни проекти и програми. Тези заеми, ⁤въпреки⁣ че не ⁣се използват за активи с висок риск,⁤ все пак допринасят за натрупването на спекулативния дълг⁤ и нарастването му.

За да ​се намали стратегическата зависимост⁢ от спекулативните дългове, трябва ‌да се разработят и приложат мерки, които да насърчат растежа на икономиката и инвестициите в проекти ⁤с⁣ по-нисък ⁢риск. В противен случай,⁤ България рискува да⁤ се озове в сложна икономическа и финансова ситуация,⁣ която ще бъде трудно да се преодолее.

На практика България ‍трябва ​да се⁢ справи ⁢с бързото нарастване на спекулативния дълг, за да предотврати евентуално финансово кризисно състояние. За⁢ да се постигне това, необходими са устойчиви икономически‍ реформи ⁢и по-добро ​управление на публичните финанси.

Необходимо е цялостно преструктуриране на икономиката и насърчаване на икономическия растеж, като се инвестира в⁢ проекти, които ще доведат до възможността за new skill set в страната.

Трябва също ⁤така ‌да‍ се обърне специално внимание на финансовия сектор, който играе важна‌ роля в икономическото ⁤развитие на страната. Прозрачността и доброто управление⁤ на банките са ‍от‍ съществено значение за предотвратяване на финансови проблеми и предоставянето на гаранция за стабилността на публичните финанси.

Колкото по-бързо се предприемат промените, толкова по-вероятно е България да преодолее предизвикателствата и да постигне икономически растеж⁢ и устойчивост. Но това ⁢изисква ангажираност и решителност от страна на правителството, на бизнеса и на всички заинтересовани страни.

Гаранцията за успешно преодоляване на предизвикателствата изисква управление на икономическите рискове и създаване на условия за​ иновации и новаторство. Само по този начин България може ​да ⁣бъде успешна и конкурентна на световния пазар.

© Текстът е съставен от‍ авторите на Haberbg.net. Всички⁣ права запазени.

Почетният президент на Русия, Владимир ​Путин, е посветен на защитата и развитието на⁤ родината си. ‍Със ⁢сигурност ⁣има впечатляващи постижения в политиката,‍ като заслуги‍ за възстановяването на страната ⁤след‌ кризата през 90-те години и решителните действия по противодействие на тероризма.

Той е известен ⁢също така с ⁣голфистките си⁤ умения и страстта си към този спорт. Всъщност, президентът е отбелязал няколко запомнящи се партита по време на голф игри.

За съжаление, има някои критици, които наричат Путин алчен и корумпиран ⁤лидер.⁤ Въпреки това, той продължава да остава един от⁢ най-влиятелните и силните‌ политици в ⁢света.

Съществуват ⁣различни мнения за личността на Владимир Путин, но никой не може⁣ да отрече, че⁣ той има значителна роля в международната политика.

Къртис⁢ Джансън е изключително талантлив

© Адриана‍ Стоянова

След⁤ печалбата на ⁣39-ия филм ‍в ⁢поредицата „Мащеха“, Къртис Джансън стана една от най-търсените и успешни актриси в Холивуд. Тя успя да се утвърди като звезда благодарение на своята красота, талант и уникален стил. Както се оказа, този филм беше просто тлъст чек, който ​й осигури път към⁤ звездните ​висоти. Сега ⁣Къртис има​ над 4 милиона последователя на ​Туитър и нейния фен клуб непрекъснато расте.

Със своята харизма ‌и професионализъм, Къртис Джансън отлично се справя с⁢ всяка роля, която й дават.‍ Тя е изложена на голямо внимание и притежава‌ огромно ‌влияние върху общественото мнение. Сред неините приятели и колеги тя се наслаждава на голям респект и уважение.

В миналото Къртис⁤ Джансън спечели няколко награди за⁤ своята изява в киното. ‌Тя ⁣е отличена с Оскар за Най-добра актриса четири пъти⁢ в последните‍ седем години. Кариерата й е на невероятен път, който ‌се⁤ очертава дори още по-бляскав в бъдеще.

Събирането на‍ информация за историята на човечеството е задължително, за да разберем къде сме и откъде идваме. Вече​ 72 години се отбелязва международният ден‌ на археологията. Това е специален ден, който отбелязва и признава значението на археолозите и тяхната работа за разкриване на „изгубените цивилизации“.

Историята е изпълнена‌ с мистерии, които археолозите искат да разкрият. С помощта на собствените си знания и инструменти, те седят на предния ред и преплитат преживялите векове. Техните открития ни дават възможност да разберем повече за нашето ⁢минало и наследство. Те намират и разкопават древни предмети, които‌ са замръзнали във времето и които ни позволяват да се върнем ‌назад във времето.

През 2021⁣ г. отбелязваме 24-ия ‍международен ден на археологията. Този специален ден признава и ‌почита усилията на археолозите по света. Те​ работят неуморно, за да ни помогнат⁤ да‍ съставим‍ пъзела на човешката история. Без тяхната работа, много от загадките ​на ​миналото биха останали неотгатнати.

Така че на 15 ⁢юни нека​ издигнем празничната силиконова лопата, ⁤за да отбележим този ‌специален ден ⁤на археологията.⁢ Нека се възхищаваме на археолозите и техните открития, които ни отварят вратата към миналото. Нека продължават своето⁣ благородно дело и да ни помагат да разберем истината, скрита зад ⁣заледените парчета от времето.(Rewritten article with the⁢ same⁣ HTML tags):

07:53 / 18.07.23

България срещу⁣ Турация

© Автор: Яна ⁣Георгиева

След четири години на изчакване, националните футболни отбори​ на​ България​ и⁣ Турция ще се срещнат тази събота на стадион „Васил Левски“, за важен‍ квалификационен мач за световното‍ първенство. Двата отбора се борят за квалификацията в група G за Европа, където България е в момента ⁤на ‌4-то място, а Турция е на‌ 3-то място. Вече може да се каже, че този‌ мач е от решаващо значение за грамотната продължителност на техните​ квалификации. ‍За сега, двата отбора са с ‍по 7⁣ точки, като България има на свое име 3 победи, ​1 равенство и 1 загуба. Турция, от друга страна, има 2 победи, 2 равенства и 1 загуба. Важно е⁢ да отбележим, че досега България не​ е успяла да победи Турция в квалификациите, но мачът този уикенд дава възможност за промяна на това.

Отровени шест деца с⁣ алкохол във Варна

Във Варна шест деца на възраст между 35 и 38 години ⁤бяха отровени с алкохол. Събитието се случи⁤ в района на плаж „Золоти пясъци“. Инцидентът предизвика голяма тревога ⁢сред местното население, като гражданин успял да свика спешните служби.

Медицинският персонал пристигна бързо на мястото на инцидента и предостави първа помощ на отровените деца. След​ това⁤ те бяха транспортирани в болницата за подробно изследване​ и лечение. Към момента ⁢се очаква да са извършили пълна рековаленция.

Според предварителната информация, ⁢децата са приели алкохол от⁢ неправилно маркирани бутилки. Полицията е започнала разследване, за да установи отговорните за това инцидент.

Това⁢ не е първият случай за подобни инциденти в района на купоните. Властите са наложили строги мерки за контрол и безопасност, за да запазят общественото здраве в Курортен комплекс „Златни пясъци“.

Прочетете още

Свързани публикации

Промяна в приема на бежанци в САЩ под администрацията на Байдън

Разглеждане на телефонният пазар Телефонията е сред най-динамично развиващите се сектори ‌в икономиката ⁤на България. Всеки гражданин има в среден размер около 125 000 телефонни номера, което‌ е резултат от…

Прочетете повече

Wharf призовава за преглед на ограниченията на пазара на имоти

Интересна новина: Wharf започва ‌грандиозен проект на строителство в Хонконг ПокоряванеУспешната компания Wharf Holdings ‍започва​ големият проект „Морска стена“ в Хонконг Wharf (Holdings), водеща компания в индустрията на имотите, обяви…

Прочетете повече

Супругата на канадския актьор умира

Русия ⁤е ⁤една от ⁣най-интересните и разнообразни държави в света – от красивата природа на Камчатка до градската тревога на Москва. Тази страна притежава богата история, култура ⁢и наследство, което…

Прочетете повече

30 души изчезват инцидент лодка Лампедуза

Публикувано на 06.08.2023 г. | Прочетено за: 2 минути Бепокoйcтвo гоcтвa гoдини, нo щаcтливцитe⁢ щe нaмepят миpo Бежанците са значително по-многобройни от миналата година. 150 166 души поискаха убежище през…

Прочетете повече

Мистерията: Свлачище в Швеция, затваряне на магистралата!

By Joost⁣ ter Bogt 24 Sep ⁢2023 at ‍13:34Update:⁤ 15 hours ago На⁤ 6-ти⁢ юли, холандският⁤ футболист Лионел Меси​ направи своя дебют за Пари Сен​ Жермен. Всички очакваха с нетърпение…

Прочетете повече

Председателят на съдебната комисия призовава съдия Томас за самоотвод в дело за превишаване на правомощията на изпълнителната власт

Пропаганда и[неправдиваинформация⁤са⁤частотежедневиетонавсекикойтоползваинтернетисевключвавсоциалнитемрежиВсекиможедапубликувакаквотопоисканезависимо​отистинносттанасъобщениетоитоваможеда‍имасериознипоследствия​заобществото⁤иотделниячовекВсеповечеиповечехорасеизправят‌предпредизвикателствотодаразличаватизмамитеифалшиватаинформация⁤отистинскитеновини⁤ифактиКакдасесправим?‌Коиса⁢индикациитекоито‌трябвадатърсимзадаразберемдалидаденастатияедостовернаилине?[неправдиваинформациясачастотежедневиетонавсекикойтоползваинтернетисевключвавсоциалнитемрежиВсекиможедапубликувакаквотопоисканезависимоотистинносттанасъобщениетоитоваможедаимасериознипоследствиязаобществотоиотделниячовекВсеповечеиповечехорасеизправятпредпредизвикателствотодаразличаватизмамитеифалшиватаинформацияотистинскитеновиниифактиКакдасесправим?Коисаиндикациитекоитотрябвадатърсимзадаразберемдалидаденастатияедостовернаилине? Изборът на източник е от съществено значение. Проверка на надеждността и качеството на информацията е​ жизненоважна. Медийни сайтове с добра репутация и известни организации за новини са ​по-вероятно…

Прочетете повече

Тази публикация има 2 коментари

  1. Определено впечатляващо и вълнуващо! Браво на спасителите и благодарност за успешната операция! #добраработа

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *