Драганов: Заблуждение за въздушен Шенген

Драганов:-Заблуждение-за-въздушен-Шенген

4.4/5 - (130 votes)

„Туризъмът ще страда от ‍промените“⁣ – професор Хосе Санчес ⁤предвижда нулев ефект

Професор Хосе Санчес от Университета ​на Мадрид ⁢изразява ​опасения, че предстоящите промени в ​туристическата⁣ индустрия⁢ няма да имат никакъв положителен ефект върху сектора.‍ Той‍ обяснява,​ че поради промяната в отношението на хората към пътуванията и почивките, ‍туризмът може да понесе сериозни загуби.

Според⁣ професор Санчес, настоящата пандемия промени перцепцията на хората за туризма. Вместо да гледат на това като на възможност да се отпуснат и ⁢насладят на нови места,‍ все повече хора са настроени⁢ по-резервирано и се страхуват да пътуват. Това ‍води⁤ до намален⁢ интерес ⁣към почивките и намален обем на туристическия трафик.

Според професора, дори и в бъдеще, когато‌ пандемията ще премине, туризмът няма да​ се възстанови напълно.​ Хората са започнали да оценяват по-малките и близки​ места за почивка, ⁣предпочитайки по-малко претоварени дестинации и съкращавайки ⁢времето, ⁤прекарано на пътуване. Тези промени ‍в предпочитанията⁢ на ​пътуващите са потенциално опасни за по-големите и популярни туристически⁢ дестинации.

Въпреки това, професорът не посочва конкретни региони или дестинации, които ще бъдат най-засегнати от промените в туризма. Той ⁢обаче ⁢предлага на туристическите дестинации да се адаптират ‌към новите предпочитания‍ на хората, като се фокусират върху уникалните им атракции и предлагат по-безопасни условия за посетителите.

Независимо от прогнозите на професора, в туристическата ‍индустрия все още има оптимистични гледни точки.⁢ Някои експерти твърдят, че решение⁤ на ‍здравната криза и въвеждането на мерки за безопасност могат да⁢ предизвикат ⁢възстановяване на туризма. Също така, икономическото⁤ възстановяване след⁢ пандемията може да⁤ доведе до‍ повишено желание за пътувания и отпуск.

Свързани публикации

Тази публикация има 2 коментари

  1. Драганов разкрива заблужденията около въздушния Шенген и предоставя важна информация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *