Сблъсък, мигранти, Мелони, Шлейн, глоби, НПО, декрет, сигурност

Сблъсък, мигранти, Мелони, Шлейн, глоби, НПО, декрет, сигурност

Заглавие: Притискът на Лига за мигрантите: Нов декрет и по-строги мерки за репатриране

В процеса на строителство ‍на новата и имиграционна политика в Италия, ​Лига (Pd) представи нов декрет, който цели да⁣ засили контрола и засилва репатрирането. Министърът на вътрешните⁤ работи, Маттео Склейн, ‌обясни: „Започва се с нов декрет, който цели‌ да затрудни незаконната имиграция“.

Предишното мигрантско законодателство – „Закон за правила и договори“ вече беше преработено през ​2018 г., но сега ​Лига иска да затвърди⁢ възможностите за репатриране. Според новия декрет, контролните постове на границите ще бъдат укрепени, а репатрирането ще бъде⁤ още по-ефективно.

Новите мерки на Лига създават ​правна рамка,⁢ която се фокусира върху по-строгите контролни механизми и ‍ускоряването на процедурите за репатриране на незаконни имигранти. Целта е да ‍се ограничи незаконната имиграция и да ‍се върне в държавата на произход тези, които не отговарят на критериите за установяване ‌на убежище.

Промените в законодателството със сигурност ще имат дългосрочни последици за политиката на миграцията в Италия. Мера, която е водеща за‍ миграционната ‌политика на Лига⁢ е⁣ опростяването на процедурите за депортация. Това ще даде възможност на властите да работят по-ефективно в областта на имиграцията ‍и да изпълнят⁤ стриктно контрола на границата.

Новият декрет и новите мерки за репатриране са важни стъпки към засилване на контрола върху незаконната имиграция в​ Италия. За повече⁢ информация, моля, ⁣посетете тук.

Свързани публикации

ЮНЕСКО спасява Венеция от черния списък

ЮНЕСКО спасява Венеция от черния списък

Заглавие: ЮНЕСКО спасява Венеция – сред изключителните мероприятия за опазване на наследството Опразнете малкото цивилизовано място в тожествено мълчание: в деня на ритуала на носенето‍ на флагмана, Венеция наистина спечели…

Прочетете повече
Църковни имоти: пречка за градоустройството?

Църковни имоти: пречка за градоустройството?

История на бензиновата станция Бензиновите станции са неотделима част от съвременното градско развитие, като предлагат удобство и достъпност на гориво за превозните средства. Но зад тях се крие дълга и…

Прочетете повече
Наградата за журналистика 2023: Франциск – папа на диалога и мира

Наградата за журналистика 2023: Франциск – папа на диалога и мира

Бъдещото на журналистиката‌ през 2023 година През‌ 26 април 2023​ г. в Рим ще се проведе конференцията ⁣“Бъдещето на журналистиката“, организирана от Асоциацията на италианските журналисти. Събитието ще представи новостите…

Прочетете повече
Пътят на Мелони: Пактът за мигранти и ЕС

Пътят на Мелони: Пактът за мигранти и ЕС

Титулка: Италианската опозиция се отправя ⁣за Атина Италианска делегация⁤ ще посети Гърция следващата седмица, за да дискутира въпросите за стабилността ⁣на ЕС и ‍мигрантите.‍ Водачът на Италианската партия на братята…

Прочетете повече
Милано: Най-горещият ден от 260 години! Лошо време на път!

Милано: Най-горещият ден от 260 години! Лошо време на път!

Милано – градът с най-горещия ден⁣ преди‌ 260 години Милано е известен с това, ​че притежава най-високото‍ наблюдавано​ температурно ниво в Европа. На⁤ 23 август 1767 година термометърът отбелязал невероятните…

Прочетете повече
Мелони – мигранти и досиета

Мелони – мигранти и досиета

Мелони​ се завръща от ваканция и засяга ​мигрантите и бюджета – първите⁣ досиета След кратва почивка,⁤ лидерката на „Братството на ​Италия“, Джорджия Мелони, се завръща към политическата сцена със сила….

Прочетете повече

Тази публикация има 5 коментари

 1. Комбинация от актуални и спорни теми, които винаги водят до оживени дебати и контроверзии в обществото.

 2. Постига се синтез между различни актуални национални и световни проблеми, които предизвикват интерес и вълнения в обществото.

 3. Apple Inc. is an American multinational technology company that designs, develops, and sells consumer electronics, computer software, and online services. It was founded by Steve Jobs, Steve Wozniak, and Ronald Wayne in 1976 and is headquartered in Cupertino, California.

  Apple is best known for its line of popular products, including the iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, and Apple TV. The company also provides various services, such as the App Store, Apple Music, iCloud, and Apple Pay.

  Over the years, Apple has gained a reputation for its innovative and user-friendly products. The iPhone, in particular, revolutionized the smartphone industry and propelled Apple to become one of the most valuable companies in the world.

  In addition to its consumer electronics and software products, Apple has also ventured into other areas, such as healthcare with Apple Health, and entertainment with Apple TV+. The company is constantly working on new technologies and products to stay ahead in the competitive tech industry.

  Apple has a strong brand image and a loyal customer base. Its products are known for their sleek design, high quality, and seamless integration with other Apple devices. The company has a global presence and has retail stores in various countries around the world.

  In recent years, Apple has also made efforts to be more environmentally friendly. It has focused on reducing its carbon footprint, using renewable energy sources, and recycling its products.

  Overall, Apple Inc. is one of the leading technology companies, known for its innovative products, strong brand, and commitment to sustainability.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *