На практика стълбището може да се счита за част от нашия дом, тъй като преминаваме през него ежедневно и то по няколко пъти, за да излезем или да се приберем вкъщи. А стълбищното осветление е жизнено важен фактор за това дали ще се изкачваме и слизаме по стълбите, чувствайки се удобно и безопасно. Не можем, обаче, да приемем това осветление за даденост, тъй като както всичко останало и то си има своя срок на годност. Най-малко от време на време трябва да се смени бушона. Всъщност от нас зависи дали то ще бъде в добро състояние и за колко дълго. Има и неща, които не зависят от нас, но когато възникне някоя непредвидена ситуация, ние сме хората, които трябва да я овладеят. Ако не сте се замисляли по въпроса досега, ето няколко идеи как да поддържаме стълбищното осветление в нашия жилищен блок, за да можем да го използваме без проблеми дълги години.

Както е известно стълбищното осветление не е наша собственост и не можем сами да поемем отговорността за неговата поддръжка. Това е колкото наша грижа, толкова и на съседите ни, които живеят в останалите апартаменти в блока. Затова тази тема трябва да бъде разисквана от всички жители на това място. Ако провеждаме събрания на блока или входа пред определен период от време, това може да стане един от въпросите, по които да говорим заедно с комшиите си. Всеки може да изказва своята гледна точка, впечатления, притеснения, наблюдения и т.н., за да може дискусията да бъде ефективна за всички. Ако има някакви проблеми, които се наблюдават в някоя част от стълбищното осветление, техните решения могат да бъдат намерени на тези срещи. Наемете качествен електротехник за поддръжката на стълбищното ви осветление.

Когато в осветлението на блока бъдат забелязани някакви нередности, неизправности и други подобни, има вероятност в него да има повреда, а това се нуждае от по-специално внимание. Отново със съседите трябва да обсъдим проблема и да вземем решение относно неговото разрешаване. Не бива да оставяме дори дребните неизправности с мисълта, че ще се оправят от самосебе си, защото те лесно прерастват в мащабни аварии, които могат не само да затруднят придвижването ни по стълбите, а и да ни поставят в опасност. Затова трябва да обръщаме внимание на всяка подробност и заедно да наемаме техник, който да я погледне и да извърши необходимия електро ремонт. Това трябва да бъде правено с общи усилия и средства, защото все пак стълбищното осветление се използва от абсолютно всеки жител, така че и отговорността за неговата поддръжка принадлежи на всеки по равно.