Технически паспорт на сгради – едно от последните въведение в областта на етажната собственост

Казусът, свързан с новото изискване за технически паспорт на сгради, породи много противоречиви чувства и емоции. От едната страна на плоскостта стоят хората, които считат това за уместно. От другата страна обаче, възмущението си изразиха много хора, за които това е излишно. Факт е, че в много малко държави има такава практика. У нас, на фона на високата безработица и ниско трудово възнаграждение (най-ниското за целия ЕС) това ще е бреме. Допълнително финансово бреме, поредната сметка в списъка на данъкоплатеца.

Но фактите са си факти.

Изпълнението на Наредбата за технически паспортни на сгради крие и някои преимущества

Подобен документ ще бъде гаранция за наемателите или закупуващите жилище, че сградата е надеждна. Наясно сме с порочните практики в сферата на строителството, как се усвояват пари, а се предлага различно от очакваното качество. Вероятно и преди нововъведението, наречено технически паспорт на сгради, е имало хора, търсили такава сигурност. Е, сега настъпи моментът да я получат.

Досието на сградата или в частност на жилището ще дава една сигурност от гледна точка на техническата му изправност. Друг е въпросът колко ще струва това задължително „удобство“. Към момента се лансират цифри между 240 и 480 лева за масовите жилища. Но както знаем, всичко подлежи на промяна и е възможно тези цифри да набъбнат още.

Но не само финансовият аспект е проблемен,

Но и кратките срокове. Всички, които живеят в жилищни кооперации, ежемесечно плащат такси за поддържане на сградите. Те се събират от избран домоуправител и въпросите на живущите, свързани с живота в този микрокосмос, се отправят към него. задължението за технически паспорт на сгради допълнително ще обремени домоуправителите. Особено ако през годините парите са събирани и влагани за други цели или друг вид поддръжка. Или ако изобщо не са влагани, а са потъвали някъде. До 2022 г. същите тези домоуправители трябва да съберат нужните средства, за да заплатят за технически паспорт на сградите.

Колко бърз или тромав ще е този процес отново зависи от колективното мнение по въпроса. Вероятността едните живущи да попадат в категорията „за“, а другите – в категорията „против“ е голяма. И точно това ще доведе до един по-тромав процес.

Колкото и тромав да е този процес, той няма да пропусне никого

Въпреки бумът на строителството от 2007 г. нататък, все още голяма част от жилищата не разполагат технически паспорт на сгради. Следователно през идните месеци се очаква трескаво изпълнение на новите разпоредби…искаме или не…