България-–-най-много-автомобили-в-ЕС

България – най-много автомобили в ЕС

Нова тенденция: Електромобилите стават все ‌по-популярни Според ⁤последните статистически данни, броят‍ на електромобилите по света⁤ постоянно нараства. Все повече хора се отказват​ от традиционните горивни автомобили в полза на⁣ електрическите….

Прочетете повече