Сензационно:-Артефакти-и-монети-от-Дунав-мост-2-–-22-кг!

Сензационно: Артефакти и монети от Дунав мост 2 – 22 кг!

Ако се вгледате ⁣в заглавието, ще откриете, че ние имаме нещо различно и вълнуващо за‍ нас ⁤днес! В една ​малка и​ неопозната държава,‌ контрабандистите мислели, че ще преминат незабелязани! Но…

Прочетете повече
120-артефакта-разкрити-в-Шумен-при-борба-с-купен-вот

120 артефакта разкрити в Шумен при борба с купен вот

Изникнали са и над⁤ 40 000 лева ⁢от скъпоценни частни‍ имоти

Прочетете повече