Русия,-Балканите-и-растежът

Русия, Балканите и растежът

Процъфтяващата икономика​ на България В последните години ⁢България се отличава със стабилен и значителен⁢ икономически⁤ растеж. Отразявайки се на това положение, Асен Василев, икономически анализатор, гордо обявява,​ че‌ страната ни…

Прочетете повече