Боклук-–-проблем-навсякъде?

Боклук – проблем навсякъде?

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов‍ изненадва ​с новата ‌си визия в политическите кръгове. ⁤Той не просто е част от ‌правителството, но и е цялостно влюбен в природата….

Прочетете повече
Криза-с-боклука-в-София:-завод-за-отпадъци-неизпълнение

Криза с боклука в София: завод за отпадъци неизпълнение

Кметът ‍Васил‍ Терзиев‌ делегира вътрешен одит В пресрещане на непрекъснатите въпроси на гражданите относно прозрачността ⁤и ефективността на работата на общинската администрация, кметът Васил Терзиев взе решение да започне ​вътрешен‍…

Прочетете повече