Българи-спасени-от-Газа:-Безживотие!

Българи спасени от Газа: Безживотие!

Заглавие:⁢ Превратете ⁤спокойствието си в‌ магия за‌ вашите сетива Нищо не ⁣изпълва деня толкова като мирът у нас. Желаят го ⁤и хората,‍ които живеят в​ центъра, изпълнен с шум, претоварен…

Прочетете повече
Журналисти от Газа: Липсват им семейство и сигурност

Журналисти от Газа: Липсват им семейство и сигурност

Добре дошли в света на журналистите‍ от Газа – хората, които живеят и работят под пристрелка. Тяхната⁣ задача е да ⁣разказват за ужасите на​ войната, докато са затворени в малки…

Прочетете повече