Денков-и-Георгиева-правят-икономика

Денков и Георгиева правят икономика

България‌ на път да ⁤се присъедини към еврозоната през⁤ 2025 г. България⁢ е поставила ясен ​приоритет ⁤за ⁤своето‌ присъединяване към еврозоната през 2025 година, като това е част от националната…

Прочетете повече