Геотермално-отопление-за-яслите-и-ДГ-в-Бургас

Геотермално отопление за яслите и ДГ в Бургас

Привлекателното финансиране на нашите проекти ‍чрез Норвежка ‌програма Ние сме много щастливи да ви съобщим,‌ че нашите проекти ще‌ се финансират от Норвежка ⁤програма. Това ⁤е ‍голямо постижение за нас…

Прочетете повече