„500-души-готови-да-изпотрошат-всичко-в-„Възраждане“-в-Областната-управа“

„500 души готови да изпотрошат всичко в „Възраждане“ в Областната управа“

Националистите се предизвикват: Заповядайте в битката за запазване на нашето наследство! Последните дни нащрек с проблема за събарянето на МОЧА ⁢- Местният Общински Културно-Исторически Атрактив, направи ⁢дълбоко впечатление ‍в ‍редиците…

Прочетете повече