Грипна-епидемия-в-Плевен:-Неочаквани-последици-за-учениците

Грипна епидемия в Плевен: Неочаквани последици за учениците

Намаленото отсъствие в училищата генерира ⁣положителни резултати Наскоро проведено изследване​ показва, ⁣че отсъствието в училищата е⁤ сведено на минимум, което има ⁢значителен положителен⁣ ефект върху образователния процес. Учените, които се…

Прочетете повече