Технически паспорт на сгради – едно от последните въведение в областта на етажната собственост

Казусът, свързан с новото изискване за технически паспорт на сгради, породи много противоречиви чувства и емоции. От едната страна на плоскостта стоят хората, които считат това за уместно. От другата страна обаче, възмущението си изразиха много хора, за които това е излишно. Факт е, че в много малко държави има такава практика. У нас, на фона на високата безработица и ниско трудово възнаграждение (най-ниското за целия ЕС) това ще е бреме. Допълнително финансово бреме, поредната сметка в списъка на данъкоплатеца. Цялата публикация „Технически паспорт на сгради – едно от последните въведение в областта на етажната собственост“