„Божествен лед: Дияна Боева (откъс)“

„Замръзването“ – ключов момент от Дияна Боева

© ‍История на технологията „Смайтлос“. На пръв поглед, историята на технологията⁤ изглежда скучна и суха. Това е логично, тъй като техника и създаването на нови​ изобретения обикновено не се свързва…

Прочетете повече