Делян-Добрев:-„Лукойл“-громи-с-голяма-хранилка

Делян Добрев: „Лукойл“ громи с голяма хранилка

От‍ ГЕРБ ⁣се постулира идеята базите на рафинерията да бъдат⁣ включени в ‍държавния резерв. ‌Това предложение има за‌ цел да увеличи сигурността⁢ и стабилността на енергийния сектор. Рафинериите са от…

Прочетете повече