Затваряне-на-домове-за-сираци-до-2025-г.

Затваряне на домове за сираци до 2025 г.

Настъпва краят на епохата на приютите Витална промяна ⁤в начина, по ‍който се отглеждат бездомните животни,⁣ е в ход. Представяме ви новия подход, който слага край на старите ​методи‍ на…

Прочетете повече