Драганов:-Заблуждение-за-въздушен-Шенген

Драганов: Заблуждение за въздушен Шенген

„Туризъмът ще страда от ‍промените“⁣ – професор Хосе Санчес ⁤предвижда нулев ефект Професор Хосе Санчес от Университета ​на Мадрид ⁢изразява ​опасения, че предстоящите промени в ​туристическата⁣ индустрия⁢ няма да имат…

Прочетете повече