България-не-покрива-критерии-за-еврозоната:-икономист

България не покрива критерии за еврозоната: икономист

Заглавие: Нямахме представа, че България‍ не е готова за еврото! Специалистите‍ и политиците​ в ‌България мнозина винаги ⁤са твърдели, че страната е⁤ напълно готова да приеме еврото като своя валута….

Прочетете повече
Еврозоната-и-инфлацията:-последен-критерий

Еврозоната и инфлацията: последен критерий

Колко трябва да е долната задна част ‌на твоето облекло? Имаше малко съмнение ‌към момента, когато изминалото лято ти закупи плажно палто. Винаги е вълнуващо да се пробва ново облекло…

Прочетете повече
Еврозоната: повярвай в политики за доходи, заетост и справедливост!

Еврозоната: повярвай в политики за доходи, заетост и справедливост!

Подобряване ⁣на опита на потребителите чрез иновативни технологии Модерното общество е зависимо от технологиите в добър⁣ или лош смисъл. Те ​са навсякъде и въпросната зависимост се увеличава с всеки изминал…

Прочетете повече
Единството на еврото – 25-годишен успех

Единството на еврото – 25-годишен успех

Заглавие: Нови технологии: 25 години еволюция на европейската банкова система Текст: Наистина е впечатляващо как се променя банковата система в продължение на 25 години. Развитието на новите технологии е в…

Прочетете повече