Новини: награда за малария и ехидна

Заставам си ‌от леглото Току-що прочетох новина от‍ NU.nl, известна холандска медия.⁢ Нещо странно се ⁣случва в градовете. Започнали са да се появяват таен ⁤животни. Точно тук, ​в Бургас, също…

Прочетете повече