151,600-заети-в-технологии-България

151,600 заети в технологии България

Иновацията е ключов фактор за икономическия растеж Иновацията играе важна роля в съвременната икономика и е просто необходима за постигане на икономически растеж. Тази концепция‌ обхваща внедряването на нови‌ идеи,‌…

Прочетете повече