МЕУ:-Министърът-–-оправомощава-зам.-министър-за-машините

МЕУ: Министърът – оправомощава зам.-министър за машините

ЦИК не е предизвикала възражение по легитимността на действията ⁤на ходещия ‍муж

Прочетете повече