Мигранти:-заплаха-или-опасност-за-сигурността?

Мигранти: заплаха или опасност за сигурността?

Появява се нов тревога : увеличаване на вероятността от ⁣нелегална миграция‍ През последните месеци се наблюдава ​значително увеличение ‍на риска от‍ нелегална миграция в региона. Това създава сериозна ​тревога и…

Прочетете повече