Забрана!-Земедеяне-превръщат-земи-в-строителни!

Забрана! Земедеяне превръщат земи в строителни!

Зловещата забрана, която предстои⁢ да бъде наложена, ще има сериозни⁣ неблагоприятни последици за всички действащи планове за ‍управление на морското крайбрежие в района на Черноморието.

Прочетете повече