Интерактивна-книга-игра:-СПРАВОчник-за-правата-на-човека-в-България

Интерактивна книга-игра: СПРАВОчник за правата на човека в България

Проблеми с достъпа до образование, здравеопазване, работа и труд В днешно време все още има множество хора, които‍ се борят с проблеми‌ и ограничения в достъпа си до образование, здравеопазване,…

Прочетете повече