Изгоря-магазин-за-дрехи-на-„Алабин“!

Изгоря магазин за дрехи на „Алабин“!

Превърнати ‌в пепел – изучаване ⁣на причините зад пожара

Прочетете повече