Градя-име-–-честен-политик.

Градя име – честен политик.

Новият съдия в КС показва непоколебима решимост: „Никога ‌не съм разчитал на потекло, протекции⁤ или‍ случайности“. Тази изява, направена по време на интервюто за встъпване ⁢в длъжността, разкрива предаността и…

Прочетете повече