Интерконектор-–-гаранция-за-сигурност-и-промяна-в-енергийната-карта

Интерконектор – гаранция за сигурност и промяна в енергийната карта

Междусистемната газова връзка България-Сърбия вече‍ е в експлоатация Новината междусистемната газова​ връзка между България и ‍Сърбия е вече в експлоатация, отваряйки нови възможности за транспорт и търговия на природен газ….

Прочетете повече