Франция смаза Италия в производството на вино

Франция смаза Италия в производството на вино

Благодарение на своята богата история, виното винаги е заемало важно място в културата и ⁤икономиката на много държави по света. И неотдавна ‍Франция постави нов⁣ запис, като стана най-големият световен…

Прочетете повече
82-ма мафиоти арестувани в Италия: Край на играта

82-ма мафиоти арестувани в Италия: Край на играта

Видеоигрите се развиха през последните години Новото поколение видеоигри, озаглавено „Game over“, показа, че 82% от децата на възраст ‌между 4 и 17 години са замръзнали пред екрана ⁢си. Тези…

Прочетете повече