Климат: Партиите под разочарование на българите

Климат: Партии подразбират или подразбират?

Новини във връзка със Спорт © Reuters Световната купа​ по ⁢футбол ‌започна ⁢на 17 юни. Футболните отбори‍ от ​различни държави се състезават ​в тази престижна надпревара. Този път⁢ „Аргентина“‌ е…

Прочетете повече