Борисов-управлява-България

Борисов управлява България

Заглавие: Разкрийте силата⁢ на правомощията на Румен ⁤Радев Приказките, свързани с президента, обикновено са първокласни,‌ но колко ‍от нас наистина знаят какви правомощия‍ притежава президентът ⁣на България? В ​тази статия…

Прочетете повече
Скандал за корупция: Името на четвърти депутат излиза!

Скандал за корупция: Името на четвърти депутат излиза!

Аудиовизуална ⁢услуга на Европейския парламент © ‌European parliament (audiovisual service) Дългата ⁤история на Европейския парламент се основава на сътрудничеството между⁤ държавите-членки на Европейския съюз. Той представлява един ‍от​ най-значимите съюзи⁢…

Прочетете повече