България-не-покрива-критерии-за-еврозоната:-икономист

България не покрива критерии за еврозоната: икономист

Заглавие: Нямахме представа, че България‍ не е готова за еврото! Специалистите‍ и политиците​ в ‌България мнозина винаги ⁤са твърдели, че страната е⁤ напълно готова да приеме еврото като своя валута….

Прочетете повече
Банкнота – критерии за създаване

Банкнота – критерии за създаване

Представете си, че вече можем да прочетем мислите на другите хора. Звучи ли като научно фантастичен сценарий? Изглежда, че тези дни може и да стане реалност. Според статията отново има…

Прочетете повече