„Куриозен-избор:-Село-без-къщи-избира-кмет-с-един-глас!“

„Куриозен избор: Село без къщи избира кмет с един глас!“

Дори и‍ работното място на ‍новия ⁤президент ще бъде в близкото село

Прочетете повече