Кючюк:-Гордост-за-стойностния-партньор-ДПС-в-Европа

Кючюк: Гордост за стойностния партньор ДПС в Европа

Европейските‌ избори​ – важно събитие за ⁢България! Представителят заяви, че‌ предстоящите европейски избори‍ са от изключително‍ значение за България.

Прочетете повече