Майка,-първокласник,-държава,-мащеха

Майка, първокласник, държава, мащеха

Пренапивам заглавието „Помощите не​ са⁢ достатъчни“ на „Състоянието на помощите: Има ⁢ли нещо‍ повече, което можем⁣ да направим?“ Статията остава непроменена.

Прочетете повече