Малтретирано-5-годишно-дете-предадено-на-баща

Малтретирано 5-годишно дете предадено на баща

Смело поемам отговорността за своето здраве Той се подвизава в този свят смело и отважно.⁣ Не стреми ‌да прехвърли⁣ отговорността за своето здраве на някого друг. Независимо от ​обстоятелствата,⁣ открито…

Прочетете повече