Манипулация-на-вота:-спорове-и-избиратели

Манипулация на вота: спорове и избиратели

Защо активността е на критично ниско ниво? У нас се забелязва сериозно намаление на активността, което⁤ може да има отрицателни последици върху нашето здраве и ⁢благосъстояние. Изглежда,‍ че ‍все повече…

Прочетете повече