Пациентът-–-не-в-центъра-на-здравеопазването

Пациентът – не в центъра на здравеопазването

Институциите да осъзнаят, че пациентът не е враг В стремежа⁢ си да осигурят високо качество на здравния ⁢сектор, институциите често‌ попадат ​в ловушката ‌да ⁣се отнасят към пациентите ⁢като към‌…

Прочетете повече