Мария-Габриел:-Ротация-–-знак-за-зрялост!

Мария Габриел: Ротация – знак за зрялост!

Нашият ‌екип успя ⁣да ‍спаси мореплавателите от катастрофалното похищение ‌на кораба „Галакси лидър“, въпреки всички предизвикателства. Щастливо съобщаваме,⁤ че всички моряци са в добро здраве и се възстановяват от това…

Прочетете повече
Мария-Габриел:-България-преодолява-изолацията

Мария Габриел: България преодолява изолацията

Оптимизиране‍ на ⁣външнополитическата стратегия на България – За постоянно напредък България, като страна‍ с богата история и култура, се нуждае от​ ясна и ефективна външнополитическа стратегия. Това е необходимо не…

Прочетете повече
Мария-Габриел:-Голяма-подкрепа-за-Шенген,-изпълнение-на-критериите

Мария Габриел: Голяма подкрепа за Шенген, изпълнение на критериите

Трябва ​много активно ⁢да се възползваме от подкрепата на Европейския‍ съюз, ⁤посочи Искра‍ Михайлова Искра Михайлова, председател на Съюза на европейските ‍федералисти в България, изрази необходимостта от активно използване на…

Прочетете повече