Мария-Габриел:-Голяма-подкрепа-за-Шенген,-изпълнение-на-критериите

Мария Габриел: Голяма подкрепа за Шенген, изпълнение на критериите

Трябва ​много активно ⁢да се възползваме от подкрепата на Европейския‍ съюз, ⁤посочи Искра‍ Михайлова Искра Михайлова, председател на Съюза на европейските ‍федералисти в България, изрази необходимостта от активно използване на…

Прочетете повече