Медицинска-бележка-–-край-за-учениците?

Медицинска бележка – край за учениците?

Като документ да се използва амбулаторният⁢ лист Амбулаторният лист е важен документ, който се използва в медицинската практика за запазване на информацията за пациента. Това е своеобразна ​история, ‌която⁢ включва…

Прочетете повече