Смолян:-Местни-избори-2023-–-Избор-на-бъдещето

Смолян: Местни избори 2023 – Избор на бъдещето

Кандидати за кмет на града В настоящия момент има няколко кандидата ⁢за ‌кмет на нашия град. Всички те имат силно⁢ лидерско духовност, доказвайки себе си като успел лидери в различни…

Прочетете повече