Популизъм:-завладяване-на-минималната-заплата

Популизъм: завладяване на минималната заплата

Запазване на неутралността⁣ на данъците Експертът твърди,⁤ че данъците трябва​ да бъдат неутрални и е от ‌изключителна важност ​да се ‍спазва тази⁤ принципна⁤ идея. Неутралността на данъците ⁣обозначава, че те…

Прочетете повече
Милен-Велчев:-Идея-за-минимална-заплата-спрямо-регионите

Милен Велчев: Идея за минимална заплата спрямо регионите

Изкореняване на бедността: проблемът⁣ не е в​ размера или базата, а в регионалното устройство Проблемът с бедността е една от най-сериозните социални‌ проблеми, ‍пред които се изправяме днес. ⁢Въпреки че…

Прочетете повече