Навици: сърце на риск

Навици: сърце на риск

Хранителният режим ⁣и сънят са важни за сърдечното здраве Изследванията на Hallym University в‌ Южна Корея показват, че лош хранителен режим и недостатъчен сън са свързани с повишен⁤ риск от…

Прочетете повече