България-губи-800-000-души-за-9-години

България губи 800 000 души за 9 години

Раждаемостта спада, броят на починалите се увеличава Последните години са ​характеризирани с намаляване на‍ раждаемостта и увеличаване на броя на починалите. Тези демографски тенденции имат сериозни ⁤последици за ⁢обществото и…

Прочетете повече
72%-българи-–-само-в-страната-тримесечие

72% българи – само в страната тримесечие

Заглавие: „Българите ‌вървят⁢ на крак с времето:​ Какви са​ пътуванията на възрастните между 25 и 44 години?“ Ако има една⁢ възрастова‍ група в България, ​която прегръща възможностите​ за пътуване, то…

Прочетете повече