НС-променя-корпоративния-данък-за-многонационални-компании

НС променя корпоративния данък за многонационални компании

Пренапишете статията по-долу: Промени в законодателството ⁣ще въздействат върху ‌големите национални предприятия Наскоро бяха внесени промени в законодателството, които ще имат значителен ефект върху големите национални предприятия. Новите правила ще…

Прочетете повече