Пластмаса-в-Дунав

Пластмаса в Дунав

Микропластмасата: един все по-нарастващ глобален проблем Стотици милиарди микроскопични‍ частици⁤ пластмаса замърсяват нашата планета всеки ден, предизвиквайки сериозни заплахи за околната среда и живота в нея. Необходимо е да се…

Прочетете повече
Хартия vs. пластмаса – вреда на природата

Хартия vs. пластмаса – вреда на природата

Мухъл в хартия или пластмаса: и двете вредни ‌за природата Изследванията показват, че изборът на опаковка ​за хранителни продукти има отрицателно въздействие върху околната среда. Всеки път, когато избираме‍ да…

Прочетете повече