Повишаване-речни-нива-неделя!

Повишаване речни нива неделя!

Водите ще се спукаят! Катастрофа в ход Страхувате ли се от наводнения?‍ Има хора, които смятат, че ⁤цялата​ планета вече е‌ под риск. ⁤Все по-често чуваме за природни бедствия, причинени…

Прочетете повече