Министърът-на-финансите-Василев-–-популист-или-не?

Министърът на финансите Василев – популист или не?

Вижда⁤ златни⁣ купона и необятни приходи, които са измислени, оповести Керемедчиев.

Прочетете повече
Популизъм:-завладяване-на-минималната-заплата

Популизъм: завладяване на минималната заплата

Запазване на неутралността⁣ на данъците Експертът твърди,⁤ че данъците трябва​ да бъдат неутрални и е от ‌изключителна важност ​да се ‍спазва тази⁤ принципна⁤ идея. Неутралността на данъците ⁣обозначава, че те…

Прочетете повече