Насилие-–-без-оправдание

Насилие – без оправдание

Топ 2021: Десетки жени изгарят сцената с ‍необикновени постижения За‌ много от ‌нас⁣ новата‌ година‌ започва с надежда и вяра в⁤ по-доброто бъдеще. ⁢За съжаление, за някои жени тази ⁢навика…

Прочетете повече